Bestel nu » of Offerte aanvragen »
010 8200 190

Kies uw taal

Bijtelling, hoe zit het ook alweer?

Jan van Delft van Vereniging Zakelijke Rijders geeft antwoord

TrackJack is in gesprek gegaan met Jan van Delft, de voorzitter van de Vereniging Zakelijke Rijders om erachter te komen hoe dat nou precies zit met bijtelling. 

Bijtelling, het is een mooie constructie die we in Nederland voor de zakelijke rijder op touw hebben gezet. Het is fijn als je er gebruik van kan maken, maar niet altijd noodzakelijk als je alleen zakelijke ritten maakt. Hoe zit het nou precies? Waar moet je rekening mee houden? En hoe zat het ook alweer met die 500 kilometer? Wie kunnen we het beter vragen dan de voorzitter van de Vereniging Zakelijke Rijders zelf, Jan van Delft.


Jan van Delft VZR TrackJack podcast bijtelling

MICHA:        Jan, welkom in de studio, fijn dat je de tijd hebt genomen om aan te sluiten. 

JAN:              Heel graag gedaan, overal waar ik het gospel van de bijtelling kan vertellen daar schicht ik naar toe in mijn zwarte schicht-auto. Dus ik vind het harstikke leuk. 

MICHA:   Fijn, ja leuk dat je er bent. Ik begin graag even met een drietal vragen om, nou ja, zodat we iets meer over je te weten komen. Je gaf al een hint. De eerste vraag is: wat is de eerste auto die je reed? 

JAN:              Dat zal je verbazen. Dat was een Zastava 750 en nu komt het: Deluxe. 

MICHA:        Kijk, ik heb geen idee, waar ik aan moet denken? 

JAN:              Dan moet je denken aan een Fiat 600 en die werd in Joegoslavië ook gebouwd, toen nog in de communistische tijd. En die auto’s hadden het kenmerk dat ze best wel aardig van kwaliteit waren, maar in ieder geval heel goedkoop. En ik was 18, ik heb gespaard, krantenwijkjes, van alles om mijn eerste auto te kopen en die stond toen in Amersfoort waar ik woonde, stond-ie in de showroom, oranje en fantastisch. Ik ben vrij lang, zoals je kan zien, 1 meter 97, maar het leek er natuurlijk helemaal niet op dat ik me ongeveer in dat ding moest wurmen. Maar ik heb er 2 jaar heel erg leuk en lekker in gereden, totdat ik op het eind, dus de kwaliteit was blijkbaar toch niet zo goed, het gaspedaal door de bodemplaat heen trapte en toen was het afgelopen. 

MICHA:        O. Ja, dat is meestal geen goed teken. 

JAN:              Nee. 

MICHA:        En wat rijd je inmiddels? De stap na… 

JAN:              Nou, dat wisselt nog weleens Micha, maar op het ogenblik, want ik ben, zit in een andere levensfase om het zo maar te zeggen, dus ik rijd niet meer zoveel kilometers, dus mijn vrouw en ik hebben een Ford C-Max uit Duitsland gehaald, helemaal aangekleed. En dat vinden we heerlijk. Het zit iets hoger. Je denkt nu dat ik een heel oud mannetje ben, dat is niet zo, maar het past wel goed en het is niet opvallend en het is heel zuinig en hyper comfortabel. 

MICHA:        Nou, belangrijke eigenschappen lijkt me toch? 

JAN:              Ja. 

MICHA:        En is er dan nog een auto die je ooit zou willen hebben eigenlijk, los van comfortabel of zuinig? 

JAN:              Ja, ik ben anders tegen auto’s aan gaan kijken en zeker ook tegen het fenomeen auto. Toen ik wat jonger was, ook in mijn carrière, nou, dan moest er zo’n groot mogelijk gironummer achterop de auto staan om aan te geven hoe belangrijk ik was. Nou, na verloop van tijd vind je dat niet meer zo belangrijk en inmiddels denk ik eigenlijk heel erg nuchter, vind ik zelf, nuchter tegen auto’s aan, het moet gewoon comfortabel, veilig en niet al te milieubelastend zijn. Dus om jouw vraag te beantwoorden: wat voor auto zou je graag willen? Ja, een elektrische moet er komen, dat moet ook de volgende worden. 

MICHA:        Oké. 

JAN:              Ik, op de snelweg passeerde ik net voor de eerste keer in het wild een Lynk&Co, dan denk ik van: nee, toch maar niet. Maar ik kijk nog even verder, maar dat gaat het wel worden. 

MICHA:        Nu we elkaar iets beter kennen, zou je iets willen vertellen over de Vereniging Zakelijke Rijders en de rol die je bij de VZR hebt, ja, misschien ook waarom iemand die luistert daarbij zou moeten aansluiten? 

JAN:              Ja, nou, ik verdenk jullie klanten ervan dat een groot gedeelte al lid is van VZR, Vereniging Zakelijke Rijders,  als je het helemaal voluit zegt. Maar we zijn steeds meer aan het inzoomen op alleen die afkorting: VZR. 

MICHA:        Ja. 

JAN:              Daar kom ik zo op. Ongeveer 2012, 2013, zijn we begonnen, eigenlijk nog eerder, maar toen zaten we midden in een economische crisis. Wat was namelijk het idee? Met een aantal mensen zaten we bij elkaar en toen keken we rond in wat er allemaal gebeurde binnen de business. Je zag dat mobiliteit al aan het veranderen was, aan het opschuiven was. En wat ons opviel, was dat er eigenlijk helemaal geen partij was die de zakelijke rijder, die eigenlijk met al die auto’s en met al die kastjes, hè, van TrackJack rondrijdt, die de zakelijke rijder goed vertegenwoordigt en vertegenwoordigt in de zin van: niet alleen problemen oplossen, maar met name ook politieke lobby, met andere partijen in overleg treden om dat belang van die zakelijke rijder goed neer te zetten. Dus wij zeiden toen met een aantal van: wat gaan we doen, daar gaan we mee beginnen.

Dat heette toen de Vereniging Auto van de Zaak, dus volledig gefocust op auto en de auto van de baas. En nou, 2 jaar eigenlijk een beetje slapend bestaan gehad toen en toen zijn we nadat die crisis een beetje aan het weglopen was, toen zijn we echt actief geworden. En in no time zijn we gegroeid naar nu meer dan 33.000 leden, bijna 80 bedrijfsleden. En eigenlijk als je naar die 33.000 leden kijkt, dan zijn dat allemaal mensen met de auto van de baas, nog steeds, want de auto is dominant, die het toch wel fijn vinden dat ze ergens een adres hebben waar ze veel informatie kunnen krijgen, bijvoorbeeld over ons onderwerp: bijtelling.

Dat is eigenlijk vanaf het begin altijd een heel belangrijk onderwerp bij ons geweest van vragen en ook voor bezoeken aan de site. Onze site wordt verschrikkelijk veel bezocht en dan zie je het klikgedrag en dat komt bijna eigenlijk altijd bij bijtelling uit. En de laatste jaren zijn we toch ook actief geworden en hebben we meer invulling kunnen geven, dat is met name mijn rol ook, aan de wens om ook politiek actief te zijn in Den Haag, in Brussel om te zorgen dat we bijvoorbeeld over de bijtelling gaan praten of dat de wegen goed bereikbaar blijven, de steden goed bereikbaar blijven, allemaal dat soort onderwerpen, daar zijn we ook mee bezig. Hè, dat doen we in alle samenwerkingsverbanden. We werken nauw samen met de Stichting Keurmerk Ritregistratiesystemen. Jouw klanten, de rijden allemaal met een kast van jullie en die heeft zo’n mooi keurmerk. Nou, daar werken we veel mee samen.

Maar we werken ook samen in de Mobiliteitsalliantie, een samenwerkingsverband van 25 grote partijen in Nederland, die iets met mobiliteit hebben. Nou, toen we daarmee begonnen, is ongeveer 3 jaar geleden, was het grappig, hè, we zijn een relatief kleine organisatie, een hele kleine organisatie in Vianen, wel veel leden, maar we proberen het allemaal efficiënt en effectief om te zetten. Dus als kleine club bij de eerste bijeenkomst van de Mobiliteitsalliantie gekomen, ja, en dan kijk je om je heen en dan zie je de  RAI en dan zie je de BOVAG, noem maar op. Het is zo’n klein clubje. Maar dan kijk je van: joh, wat is nou eigenlijk jullie belang, hè, die andere? Nou, die zitten allemaal een belang te vertegenwoordigen wat te linken is aan of autoverkoop of infrastructuur, ANWB,  dat is helemaal een grote club, maar waar staan ze nou eigenlijk voor? En ja, wij zitten  best volledig gelegitimeerd, want er was er niet een die met de berijder bezig was en met de reiziger bezig was, de zakelijke reiziger, terwijl die allemaal wel die dingen, die we verzinnen in Nederland, moet gaan gebruiken. Dus ik voel me daar heerlijk op mijn gemak en daar kunnen we ook effectief de belangen behartigen, want we kijken bij belangenbehartiging ook naar de toekomst. 

MICHA:        Ja, en dan zijn we meteen bij het idee dus waarom je als berijder aansluit, omdat eigenlijk de meeste mensen die luisteren zijn zakelijke rijder, dus die hebben liever hun eigen belangen behartigt dan die van de autoverkoop, dan wel alle andere vormen van mobiliteit. 

JAN:              Ja, dat lijkt mij ook. Zelfs de leasemaatschappij, een belangrijke club, heb je misschien weleens van gehoord van het VNA, maar die heeft 78 leasemaatschappijen, grootste leasemaatschappijen in Nederland verenigd. Maar ja, wat willen die nou? Die willen eigenlijk alleen maar auto’s wegzetten. En natuurlijk, er zitten ook berijders in, maar ik ben vroeger ook directeur van wat leasemaatschappijen geweest. Wij waren altijd op zoek naar die berijder: hoe komen wij bij die berijder uit? Nou, dat is allemaal afgeschermd, allemaal ingewikkeld. Dus dat is eigenlijk nooit goed gelukt en dat zie je de leasemaatschappijen eigenlijk vandaag de dag nog steeds niet lukken om die berijder te pakken te krijgen.

Nou, en ineens is daar dan VZR, die heeft maar een focus, dat is namelijk die berijder zien en spreken en vertegenwoordigen en er proberen liedjes mee te zingen. En ja, dat maakt ons zo effectief. Nou, en ik ben, hè, dat was ook een deel van je vraag, ik ben nu al 6, 7 jaar voorzitter van VZR en we zijn met een vrij klein bestuur. En ja, daar proberen we heel effectief onze kaarten op tafel te leggen om te kijken of we de slag kunnen slaan. 

MICHA:        Mooi. Je noemde het al even, natuurlijk ook het onderwerp van de podcast en ik denk de reden waarom veel mensen de website van de VZR bezoeken: die bijtelling. Ja, wat is dat nou? Hoe zit dat ook weer precies? 

JAN:              Nou, dit is een fictie in wezen. Wij vinden het een fictie, hè, voor het ministerie van Financiën is het een waarheid als een koe. Maar het is een fictie. In de Nederlandse belastingwetgeving wordt gesteld: wanneer jou een auto ter beschikking wordt gesteld, dit zijn de heilige woorden, hè, ‘ter beschikking gesteld’, ja, dan wordt er gezegd van: ja, luister eens, daar heb je niet alleen plezier van voor je zakelijke ritten, maar daar heb je ook privé lol van. Nou, en als zo’n auto dus ter beschikking is gesteld dan vinden wij als B.V. Nederland, noem het even ministerie van Financiën, dat je daarvoor moet betalen, dus belastingplicht.

Nou, daar hebben ze de bijtellingswetgeving voor opgezet een heel aantal jaren geleden en die is gebaseerd op de cataloguswaarde, catalogusprijs van een auto en dan gaat die percentage overheen. Nou, wij Nederland, nou je weet het: we zijn oerslim en actief op het gebied van verzinnen van regels, maar dan ook weer uitzonderingen op regels en daar weer uitzonderingen op. Paar jaar geleden hadden we wel 6 of 7 bijtellings-categorieën. Dat was een zooitje. En dat was bijna niet meer te filmen. En de berijder, die wist bij God niet waar welk percentage nou eigenlijk voor hem gold vaak. Hè, er zijn maar heel weinig mensen die daar echt actief mee bezig zijn. En God zij dank door alle veranderingen is het nu een stuk simpeler geworden.

Hè, we hadden nog een grote uitzondering dat we, nou de elektrische auto’s, nou beetje bij beetje wordt dat nu ook weer afgebouwd, helaas. En ja, dan gaan we toch allemaal naar de 25 procent toe c.q. met een blijvende uitzondering dat is die 22 procent. Nou, dat is de bijtelling, dus gewoon afromen. 

MICHA:        Duidelijk.   Maar wat is dan die 500 kilometer waar we het altijd met elkaar over hebben? 

JAN:              Ja, goeie. Die fictie is er dus, wanneer een auto ter beschikking wordt gesteld, dan moet je een bepaald percentage van de cataloguswaarde, dat heet dan de fiscale waarde, moet er betaald worden. Alleen redelijkheid en billijkheid is in Nederland toch ook een groot goed, dus vandaar dat men heeft gezegd van: weet je wat, voor mensen die die auto echt niet privé gebruiken, moet er een escape zijn. Nou, en dat is de 500 kilometerregeling, zoals in het spraakgebruik heet. 

 En met een verklaring van: geen privégebruik, die je moet inleveren bij de fiscus, dan word je niet aangeslagen. 500 Kilometer, ik heb weleens een keer met wat ambtenaren zitten praten: waar komt die 500 kilometer nou eigenlijk vandaan, want dat lijkt arbitrair? Nou, dat is het ook. Maar het is gekoppeld aan het idee van: nou, als er een keer een noodsituatie is, dan moet je naar de dokter of naar het ziekenhuis kunnen of wat anders, je kind moet van school gehaald worden, want die is harstikke ziek geworden. Nou, daar is die 500 kilometer op gebaseerd, dus echt een uitzonderingssituatie opgeteld 500 kilometer en die is absoluut heilig verklaard. Zit je op 501 kilometer dan zegt de fiscus: jammer dan, volledige bijtelling. 

MICHA:        Ja. Duidelijk. Dus die grens, die moet je goed in de gaten houden? 

JAN:              Ja, en daar zijn allerlei hulpmiddelen voor, hè? Je hebt in Nederland nog steeds de vrije bewijsleer voor die kilometeradministratie, want als je zo’n 500 kilometerverklaring hebt ingeleverd, dan moet je wel heel goed administreren. Nou, dat is een van jullie producten, die heel belangrijk is, maar die het leven wat gemakkelijker maakt; namelijk je drukt op het knoppie die of zelfs niet eens, je kan het met spraak tegenwoordig doen of wat dan ook, dan kan je zeggen van: nou, dit is een zakelijke rit, dit is een privérit of dit is woon-werkverkeer. 

 Maar ik noemde al even de vrijebewijs leer. De fiscus heeft niet voorgeschreven voor jullie helaas, voor ons ook helaas, dat je zo’n kastje moet hebben. Wellicht komt dat nog in de toekomst. Maar dat je het eigenlijk moet aantonen, aannemelijk kunnen maken dat die administratie goed en sluitend in elkaar zit, dus het mag ook op de achterkant van dit papiertje, het mag in een Excelfile. 

MICHA:        Ja, als je het maar kunt aantonen. 

JAN:              Nou, dat heb ik in het begin ook wel gedaan, jaren geleden, want ik vond het natuurlijk ook zonde als mijn A 6 bijgeteld, jong gezin, dat willen we niet. En ik vond dat dan weer duur om zo’n kastje te nemen, dus ik ben het allemaal gaan bijhouden met lijstjes. Nou, die werden vochtig, als de auto dus vochtig werd, dan was je het weer kwijt en dan moest je in je agenda gaan zitten zoeken. Getob. Dus ik ben ook vrij snel omgegaan en heb ik zo’n hyper handig erkend kastje genomen. Ja, dan ben je van alle problemen af. Het is niet voorgeschreven, maar het is vanuit je efficiency geredeneerd en eigenlijk daarmee ook vanuit de verkeersveiligheid geredeneerd, want je zit niet te schrijven tijdens het rijden om zo’n kastje te… 

MICHA:        Duidelijk. Dan zijn er ook wel nieuwe ontwikkelingen op de markt. Variabel bijtellen is natuurlijk een onderwerp op de agenda dat je, wat je nu veel voorbij ziet komen. Rekeningrijden is ook een term die al jarenlang door de wandelgangen zingt.   Wat kunnen we daarvan verwachten? 

JAN:              Veel wat ons betreft. 

MICHA:        Ja, snap ik. 

JAN:              Variabel bijtelling, ik wil, dat vind ik een heel goed onderwerp en dat spreekt mij als voorzitter van VZR en ons als VZR-organisatie en hopelijk ook de leden erg aan. Er wordt namelijk, hè, we hadden het net over de bijtelling, die fictie, ja, ter beschikking gesteld, percentage van de catalogusprijs. Dat is het mechaniekje. Maar dat houdt eigenlijk in dat wanneer je dus een bijtelling gewoon hebt en niet zo’n 500 kilometerverklaring hebt dat je dan echt zoveel kilometers kan gaan maken. Er zijn mensen die echt maar heel weinig zakelijk rijden: 7000, 6000 kilometer op jaarbasis, maar 13.000, 14.000, 15.000 kilometer privé 

MICHA:        Ja, dat is wel… 

JAN:              Die betaalt hetzelfde percentage als iemand die een beetje zuiniger is of wat efficiënter met zijn tijd omgaat of wat dan ook, die 3000 kilometer privé rijdt en 6000 kilometer zakelijk of wat dan ook. Nou, en wij hebben dat als VZR eigenlijk altijd oneerlijk gevonden: dat we eigenlijk gewoon een percentage hebben voor maakt niet uit hoeveel kilometer. Dus we hebben ons sterk gemaakt voor een variabele bijtelling, waarbij het hele idee is van: nou, de vervuiler betaalt, hè, dat is een goed principe in onze huidige tijd. En wanneer je dus gaat rijden, privé gaat rijden, dan bijtelling betalen. Rijd je niet met de auto of rijd je alleen zakelijk met de auto, dan ook geen bijtelling. Nou, dat hebben we een aantal jaren geroepen, totdat en daar was ik harstikke blij mee en we zijn er als terriër ook ingedoken, in het kader van de Mobiliteitsalliantie, ik sprak er net over, we geprobeerd hebben om een aantal pilots georganiseerd te krijgen, waarbij we dan eigenlijk wilden aantonen dat zo’n variabele bijtelling, dus als je rijdt, dan betaal je, rijd je niet, betaal je niet, dat dat ook te organiseren is. Nou, verdomd dat is gelukt en dat is ook in de huidige kabinet wat er nog steeds zit, hè, het demissionaire kabinet, is het in de regeringsverklaring terechtgekomen dat er een aantal pilots zouden worden uitgevoerd voor betalen naar gebruik, hè, want zo, dat is de Haagse term daarvoor. En, nou die, inmiddels hebben we die ook uitgevoerd die pilot. En ja, wij zijn er harstikke enthousiast over wat ze teruggekoppeld krijgen. Ook uit de politiek wordt daar eigenlijk aangenaam verrast naar gekeken wat de uitkomsten waren van die pilot. En we proberen nu in het kabinet, wat hopelijk een keer toch gaat komen nog voor de kerst, weer de ruimte te krijgen om een tweede pilot uit te voeren, die dat nog verder gaat onderbouwen. 

MICHA:        Dan nog twee, twee losse vragen, want, hè, we hebben over die zakelijke rijder, de leasemaatschappij en auto in bezit van de werkgever. Als ik nou een privéauto heb, waar ik zakelijk mee rijd, ik ben zzp’er bijvoorbeeld, dan heeft bijtelling eigenlijk hier niets mee te maken. Klopt dat? 

JAN:              Ja, dat klopt. Ja. Dank voor deze, het openzetten van een ander goal van ons, hè. Eerste goal was aan de ene kant van het veld proberen om die variabele bijtelling te krijgen. Aan de andere goal van het speelveld, die zet jij nu open. 

MICHA:        Ja. 

JAN:              Want wij hadden net even vastgesteld, hè, dat we 1,3 miljoen mensen in Nederland hebben die, een auto van de zaak hebben gekregen. Maar er zijn en mind you, dat is een enorm aantal: 4,3 miljoen Nederlanders die hun privéauto zakelijk inzet. Dat is erg veel, opgeteld bijna 5, 6 miljoen mensen zijn of bijna dagelijks voor hun baas onderweg. Nou, die 4,3 miljoen mensen, die krijgen belastingvrij een vergoeding van 19 cent de kilometer. In 2006 is dat bedrag vastgesteld in de Tweede Kamer, staatssecretaris De Jager, je kan die misschien die meneer voorstellen, is geloof nu bij de KPN. En  die had de Tweede Kamer beloofd van: oké, dat gaan we dan nu die 19 cent instellen en daar komen we in principe niet meer aan buitend de prijscompensatie om, hè, toegezegd aan de Tweede Kamer op vragen ook van Tweede Kamerleden is dat toen toegezegd, 2006.

Nou, we zitten nu in 2021, we zitten bijna in 2022, als we op het dak gaan staan hier dan zien we al bijna de jaarwisseling en het is nog steeds die 19 cent. Hè, dat vind ik volkomen onterecht. Ik mag het misschien wel een beetje hard zeggen: dat vind ik zelfs een beetje een vorm van diefstal. Want die 4,3 miljoen Nederlanders, als ze hun privéauto inzetten voor hun baas, die krijgen een vergoeding van 19 cent belastingvrij, soms, niet altijd, wordt, doet de baas daar nog wat bij, maar alles wat meer is dan die 19 cent wordt ook weer belast, met als gevolg dat je ongeveer, als je naar alle 4,3 miljoen mensen kijkt, ongeveer 21, 22 cent vergoed krijgen over het hele land gezien. Nou, als je naar cijfers kijkt van het Nibud of van de ANWB, dan weet je dat een hele normale auto, een C-klasse auto, hè, denk even aan een Golf of Opel Astra waar veel Nederlanders in rijden, ja, dan heb je wel een 35 cent de kilometer nodig om uit je kosten te komen. 

MICHA:        Ja. 

JAN:              Dat wil zeggen dat het gezin dus eigenlijk het werk van de partner, die voor de baas onderweg is met de auto van het gezin aan het subsidiëren bent. Dat kan toch niet. Dat is toch oneerlijk, dat past niet. En dus daar maken we ons ook sterk voor. Dat is een moeilijke discussie. 

MICHA:        En zeker als die al zo lang loopt, is dat een stugge… 

JAN:              Ja. Zeker. 

MICHA:        Maar hopen dat het, dat daar beweging in komt denk ik voor, nou ja, voor meer dan 4 miljoen mensen in ieder geval. 

JAN:              Ja. 

MICHA:        De laatste vraag: die bijtellingen, we weten dat er wat gaat gebeuren: de bijtelling op elektrische auto’s wordt eigenlijk steeds hoger. Zitten er nog meer dingen aan te komen die, nou ja, waar we ons zorgen over moeten maken of juist misschien enthousiast van moeten worden? 

JAN:              Nou, ik denk, dat ik me best wel zorgen maak. Enthousiast worden, worden we maar van een ding, Micha; en dat is namelijk dat die variabele bijtelling er gaat komen, want dan zijn we eerlijk, transparant met elkaar bezig. Is goed voor de berijder, maar is ook goed voor een bedrijf, zoals jouw bedrijf: TrackJack, die die kastjes levert, want dat betekent dat: wil je van die variabele bijtelling gebruikmaken dat je dan zo’n keurmerk erkend kastje geplaatst moet hebben in je auto.

MICHA:      Ja.

JAN:           Nou, het zou mij niet verbazen als dat na verloop van tijd af fabriek zelfs al of af afleverpunten in Nederland erin gezet gaat worden, als dat gewoon de regel is. Dus daar zou ik als ik jullie was, en wij worden dat zeker ook, heel enthousiast over worden. Ik denk dat we stapje voor stapje, want dat is een ander deel van jouw vraag, richting 2030 groeien naar een normale, tussen aanhalingstekens, zeker als je luistert naar de eerdere minuten in dit vraaggesprek, richting een normale bijtellingsregeling en hopelijk dus allemaal weer die variabele bijtelling. 

 Het zou mij niets verbazen als ergens zo met een omslagpunt 2025, 2026 onze regering, in ieder geval het ministerie van Financiën, dan ineens tot het lumineuze idee gaat komen om de auto’s die nog op benzine en diesel rijden, om die extra te gaan belasten, om maar de mensen te prikkelen om vooral die elektrische auto’s te gaan kopen. Nou, daar zou ik ook niet zo blij van worden. Dus dat is ook een punt, waar ik me best wel even zorgen om maak dat we proberen via het prijsmechaniekje alles maar te regelen. We moeten redelijk en billijk blijven in dit land. 

MICHA:              Het zijn mooie, mooie wijze woorden, denk ik, om misschien ook mee af te sluiten. Ja, heel duidelijk verhaal. Mocht het  nou als luisteraar niet duidelijk zijn, dan kan je het gelukkig natuurlijk nog allemaal eens terugluisteren. Maar ik denk voor nu dat ik je heel graag wil bedanken, Jan, voor tijd en ook eigenlijk alle kennis die je meeneemt en wilt delen. In de volgende aflevering gaan we verder kijken naar privé en naar zakelijke ritten en dan gaan we dus wat meer inzoomen op de ritten die we maken met zijn allen. Privacy is natuurlijk nog steeds een onderwerp waar we naar gaan kijken en ook de belastingdienst zelf, die nou ja, uiteraard het eind van het jaar daar iets van wil vinden.

Jan, nogmaals bedankt. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende TrackJack Podcast. 


Of luistert u liever mee?

Luistert u mee naar de TrackJack Podcast op Spotify of Apple Podcast. Of direct vanuit uw browser.

Luister op Spotify Luister op Apple Podcast

Of luistert u liever?

Wellicht bent u ook geïnteresseerd in deze artikelen

Partners

Keurmerk-rittenregistratie
VZR
ZZP-Nederland
Salesforce
Outsmart
Belastingdienst
Informer
MTC
Deutsche-telekom
Intermax
Carsys
ikwordzzper
Gereedschapsbeheer
OnderhoudNL
NOA
Carwise

close
De websites van TrackJack maken gebruik van cookies. Door gebruik te maken van de websites stemt u in met het plaatsen van deze cookies. Meer info Sluit melding