Kies uw taal

Wat is operational lease?

Operational lease is in wezen het verkrijgen van een gebruiksrecht van de auto. Centraal daarbij staat dat de lessee  de auto wil gebruiken: Het is hem niet te doen  om het verwerven van de eigendom van de auto. Het restwaarderisico ligt bij de leasemaatschappij (lessor).

Netto operational leasing

Evenals bij financial lease is het ook bij operational lease mogelijk het onderhoud desgewenst buiten de leasetermijn te houden. Er is dan sprake van netto operational leasing.
Een groot deel van de leasecontracten in Nederland zijn contracten op basis van zogenaamde ‘gesloten calculatie’. Er vindt dan naast eventuele verrekening van  meer- of minderkilometers achteraf geen afrekening meer plaats op basis van de werkelijk kosten.  Meestal wordt hierbij de mogelijkheid van hercalculatie opengelaten als het aantal gereden kilometers meer dan een overeengekomen percentage afwijkt van het aantal contractkilometers. Leasing op basis van volledige ‘open calculatie’ is echter ook mogelijk. Er wordt dan achteraf afgerekend op basis van de werkelijke uitkomsten.

Fiscaal bent u bij operational lease niet aan te merken als eigenaar van de auto. U krijgt dan ook geen investeringsaftrek en u mag niet afschrijven op de auto. Uiteraard kunt u wel de betaalde leasetermijnen aftrekken van uw resultaat.

close
All TrackJack websites use cookies. By using these websites, you agree to our use of cookies. More information Close notification