Kies uw taal

Tegenbewijs bijtelling is belangrijk en vormvrij

Indien een werkgever een auto van de zaak ter beschikking stelt aan een werknemer of een ondernemer een auto van de zaak ter beschikking heeft, geldt als uitgangspunt dat er bijtelling betaald moet worden voor privégebruik. Met een tegenbewijsregeling is het mogelijk om de bijtelling te voorkomen. In de praktijk levert een sluitende rittenregistratie het beste tegenbewijs op, zodat je kunt aantonen dat er op jaarbasis niet meer dan 500 km privé met de auto is gereden.

Rechtspraak

Deze week was er wel een hele bijzondere rechtspraak die liet zien hoe tegenbewijs er ook uit kan zien. De zaak betreft een VOF van twee markthandelaren: moeder en dochter, die handelden in kledingfournituren en naaigerei op markten in Nederland. In de VOF werd ook een auto gebruikt. De discussie ging over de vraag of de inspecteur de winst van de dochter terecht had verhoogd met een bijtelling voor privégebruik.

Tegenbewijs leveren

De dochter kon met diverse argumenten aantonen waarom de bijtelling niet terecht was. Zo had zij geen rijbewijs, geen sleutel van de auto en stond de auto altijd bij het huis van haar moeder. De moeder gebruikte de auto alleen voor zakelijke ritten. De inspecteur kwam met het tegenargument dat de auto niet op een afgesloten terrein stond en dat een verbod op privégebruik niet schriftelijk was vastgelegd.

Uitspraak rechtbank

De rechtbank verwees naar een arrest van de Hoge Raad uit 2015 waaruit blijkt dat ‘’het ter beschikking stellen van een auto niet van sprake is als werknemers die auto slechts besturen voor de uitvoering van bepaalde opdrachten van de werkgever om in diens belang personen of goederen te vervoeren.’’ Volgens de rechtbank bleef de beschikkingsmacht over de auto altijd bij de moeder en heeft de dochter voldoende tegenbewijs tegen de bijtelling geleverd.

Sluitende rittenregistratie

Het is nog niet bekend of er een hoger beroep volgt. Deze zaak geeft aan dat een sluitende rittenregistratie, bijvoorbeeld door een TrackJack in uw auto te laten installeren, dit soort discussies kan voorkomen. Wil je bijtelling voorkomen, dan raadt Auto en Fiscus aan om een sluitende rittenregistratie bij te houden.

Partners

Deutsche-telekom
Keurmerk-rittenregistratie
VZR
Intermax
ikwordzzper
Belastingdienst
Informer
MTC
ZZP-Nederland

close
De websites van TrackJack maken gebruik van cookies. Door gebruik te maken van de websites stemt u in met het plaatsen van deze cookies. Meer info Sluit melding