Bestel nu » of Offerte aanvragen »
010 8200 190

Kies uw taal

CO2 prestatieladder kilometerregistratie

Hoe werkt de CO2 prestatieladder?

Geschreven door Micha

Bent u al bezig met de CO2 uitstoot van uw bedrijf en wagenpark? Of staat u op het punt om uw bedrijf te verduurzamen?  Dan is de CO2 Prestatieladder  een vereiste. Er zijn vijf verschillende niveaus waar je je als bedrijf voor kunt certificeren. We leggen u uit hoe het zit.

De CO2 prestatieladder heeft 1 primair doel: minder CO2 uitstoten. En dat is een doel van de overheid, maar ook steeds meer bedrijven gaan hier mee aan de slag. Dit kan zijn voor ISO certificering, voor de toekomst of omdat het steeds belangrijker wordt in aanbestedingen. En staat u op niveau 5 op de ladder? Dan heeft u zéker een stapje voor op de concurrentie.

De vijf niveaus en de vier  pijlers

Er komt nogal wat bij kijken. Om te beginnen is het goed om te weten dat er 5 niveaus zijn. Niveau 1 tot 5 genoemd. En er zijn vier pijlers die de basis vormen voor waar u op de ladder komt te staan. 

 1. Inzicht
  Inzicht krijgen en bepalen van de CO2 uitstoot en de energiestromen die hier toe leiden.
 2. Reductie
  Het opstellen van  doelstellingen voor CO2-reductie 
 3. Transparantie
  Het opstellen en communiceren over het CO2-beleid
 4. Participatie
  Aansluiten bij keten- en sectorinitiatieven.

Als we gaan kijken naar de vijf tredes op de ladder, kom je uit op volgend overzicht.

 1. CO2 Prestatieladder niveau 1
  Het is op dit niveau van belang om  te werken aan inzicht en reductie van de CO2-uitstoot van je eigen bedrijf en de processen.  Een makkelijk voorbeeld is zuinige verlichting en apparaten, maar  misschien nog wel de meest besparende is uw wagenpark. Hoeveel brandstof wordt er verbruikt? En kan dat omlaag? Of rijden er zelfs elektrische auto’s in uw wagenpark. CO2 uitstoot van uw wagenpark wordt steeds belangrijker en is heel eenvoudig inzichtelijk te maken.

 2. CO2 Prestatieladder niveau 2
  Deze ladder richt zich vooral op de doelstellingen die zijn gesteld en wat er uit de inventarisatie is gekomen.  Dit moet vervolgens als kwalitatieve doelstelling worden geformuleerd.  De CO2 uitstoot van uw wagenpark inzichtelijk maken en aantonen wat het resultaat is, is heel concreet en met een tool als Green Driving  zo geregeld.

 3. CO2 Prestatieladder niveau  3
  Op dit niveau gaat het net weer wat verder. Daarbij is een CO2 emissie-inventaris en energiemanagementplan verwacht. Ofwel, weet u wat de status is en wat gaat u er aan doen? Belangrijke toevoeging hier is dat de inventaris volgens de ISO-standaarden moet zijn opgesteld én moet zijn geverifieerd.

 4. CO2 Prestatieladder niveau  4
  Bij ladder 4 en 5 is het de bedoeling dat u niet alleen naar uw eigen bedrijf kijkt, maar ook naar de keten.  In niveau 4 heeft u de emissie van twee relevante ketens inzichtelijk gemaakt en  zijn kwantitatieve doelstellingen voor de CO2 emissie van de ketens opgesteld.
  Bij   niveau 4 is het van belang dat u ook initiatiefnemer bent van een sector- en keteninitiatief. Dat betekent dat u samen met partners en leveranciers  CO2-reductie probeert te bewerkstelligen.

 5. CO2 Prestatieladder niveau 5
  Bent  u zover om naar niveau 5 te stijgen? Dan is inzicht in de CO2-uitstoot van de belangrijkste leveranciers een vereiste en  moet aantoonbaar zijn dat de doelstellingen uit niveau 3 en 4 worden gehaald. Als laatste  is het van belang dat het bedrijf publiekelijk bekend maakt aan een CO2-reductieprogramma van (of met) de overheid   mee te werken.


CO2 uitstoot van uw wagenpark inzichtelijk maken

Op het moment dat u met niveau 1 en 2 aan de slag gaat, is het kilometerregistratiesysteem van TrackJack een perfecte oplossing. Met Green Driving wordt namelijk van ieder voertuig bijgehouden hoeveel kilometer er is gereden en wat de CO2-uitstoot per voertuig én van het totale wagenpark is.  Overigens krijgt u niet alleen de CO2-emissie inzichtelijk, ook maken we rijgedrag inzichtelijk waardoor u  uw bestuurders kunt aansturen, coachen en direct op brandstofverbruik, onderhoud en boetes kunt gaan besparen.

 


Bronnen: kader-advies.nl  en certificeringsadvies.nl

Partners

Keurmerk-rittenregistratie
VZR
ZZP-Nederland
Salesforce
Outsmart
Belastingdienst
Informer
MTC
Deutsche-telekom
Intermax
Carsys
ikwordzzper
Gereedschapsbeheer
OnderhoudNL
NOA
Carwise

close
De websites van TrackJack maken gebruik van cookies. Door gebruik te maken van de websites stemt u in met het plaatsen van deze cookies. Meer info Sluit melding