Kies uw taal

mobiliteit ritregistratie

Persbericht VZR: Kosten zakelijke mobiliteit afgewenteld op werknemers

Onderstaand het persbericht van de Vereniging Zakelijke Rijders   van  20 mei 2021.

Steeds meer bedrijven geven aan dat zij anders omgaan met zakelijke mobiliteit en dat er minder leaseauto’s ingezet gaan worden. VZR ziet dat de verantwoordelijkheid en de kosten voor mobiliteit steeds meer afgeschoven worden naar de werknemer.

 Een auto van de zaak is een secundaire arbeidsvoorwaarde en juridisch gezien mag een werkgever deze niet zomaar afnemen of aanpassen als de werknemer er aantoonbaar op achteruit gaat. Toch sleutelen op dit moment, door het vele thuiswerken, bedrijven hard aan de autoregeling. VZR maakt zich door deze ontwikkeling zorgen om de werknemers.

Alleen als een bedrijf aantoonbaar failliet dreigt te gaan is het geoorloofd om secundaire arbeidsvoorwaarden te versoberen. Bij grote maatschappelijke verandering is het logisch om opnieuw te kijken naar de invulling van de mobiliteit van een bedrijf, maar de werknemer mag hier niet de dupe van zijn. Voorzitter Jan van Delft: “Wij verbazen ons over de snelle actie van werkgevers en het afnemen van leaseauto’s. Vaak zijn de plannen te rigoureus en te prematuur. Werknemers gaan er op achteruit en dat is niet eerlijk”.

Alternatieven voor de leaseauto

Alternatieven voor leaseauto zijn er zeker, met name het mobiliteitsbudget lijkt aan populariteit te winnen. Daarbij krijgt de werknemer een budget waarmee hij zelf zijn mobiliteit gaat inkopen. Het idee is dat er dan gekozen kan worden voor andere vormen van vervoer, maar uit onderzoek blijkt dat vrijwel iedere werknemer uiteindelijk opnieuw kiest voor een auto. Als deze zelf gekocht of geleaset gaat worden, geeft dit nieuwe problemen. Bij een gekochte auto gaat het vaker om een oudere, vervuilende auto. Bij een private lease auto ga je een langlopende financiële verplichting aan en deze wordt bij het BKR registreert. Niets aan de hand totdat je bijvoorbeeld een hypotheek wil afsluiten, dan wordt je private lease auto toch in mindering gebracht op je hypotheekbedrag.

Een mobiliteitsbudget wordt meestal direct met het salaris uitbetaald, daarover betaal je dus grofweg de helft inkomstenbelasting. Voor een mobiliteitsbudget van € 600,- kan je slechts voor zo’n € 300,- aan mobiliteit inkopen. Een mobiliteitsbudget moet dus echt aanzienlijk zijn om een gelijkwaardig auto te rijden. VZR pleit dan ook voor een nieuwe fiscale belasting van 22% voor mobiliteitsbudgetten, dat is goed voor werknemers én werkgevers.

Advies van VZR

VZR adviseert zakelijke rijders zich goed te informeren als een werkgever met een alternatief plan voor de mobiliteit en de leaseauto komt. Ook ondernemingsraden wordt geadviseerd om hier uiterst voorzichtig mee om te gaan. VZR biedt mobiliteitsbudgetberekeningen aan zodat zakelijke rijders wél voldoende informatie en inzicht in de bruto/netto-berekening hebben.

“VZR ziet dat de zakelijke rijders onvoldoende op de hoogte zijn van de consequenties van een mobiliteitsbudget”, aldus Jan van Delft, voorzitter VZR. “Opvallend is ook de verschuiving van verantwoordelijkheid van de werkgever naar de werknemer op het gebied van zakelijke mobiliteit, deze verschuiving vinden wij geen positieve ontwikkeling.”

Over Vereniging Zakelijke Rijders:

Vereniging Zakelijke Rijders (VZR) is de belangenbehartiger voor berijders van een auto van de zaak. Zij zet zich in voor ruim 1,3 miljoen mensen die over een leaseauto of andere auto van de zaak beschikken en voor mensen die zakelijke kilometers rijden in hun privéauto.

close
All TrackJack websites use cookies. By using these websites, you agree to our use of cookies. More information Close notification