Kies uw taal

mobiliteitscontracten met een afkoopsom bijtelling

Persbericht VZR: Afkoopsom leaseauto beperkt werknemers

Onderstaand het persbericht van de Vereniging Zakelijke Rijders   van 25 januari 2021.

De helft van alle leaserijders heeft te maken met een afkoopsomclausule voor de leaseauto aan het einde van het arbeidscontract. Dit beleid van werkgevers leidt tot forse kostenposten voor werknemers en levert met enige regelmatig rechtszaken op. VZR roept werkgevers op tot flexibilisering van mobiliteit.

De duur van een arbeidscontract en de lengte van een leasecontract komen bijna nooit overeen. 50% van de zakelijke rijders krijgt bij de overstap naar een andere baan te maken met de afkoop van het leasecontract. Gemiddeld krijgen zij een rekening van maar liefst € 10.000,- maar we zien ook bedragen van ruim € 25.000 -.
VZR constateert een forse toename van afkoopsomclausules in berijderscontracten van 18% in 2016 naar 50% in 2020. Het beleid van werkgevers wordt strenger, dit belemmert de arbeidsmobiliteit en levert een onnodige verharding op in de arbeidsrelaties.

VZR staat zakelijke rijders bij in afkoopsomzaken en heeft jurisprudentie verzameld uit verschillende rechtszaken. Zo stelt de rechter dat:

  • De werkgever een adequate informatieplicht heeft over de financiële consequenties van eventuele afkoopsommen. De werkgever dient vooraf, schriftelijk en expliciet, deze informatie te verschaffen. De werknemer dient deze informatie te ondertekenen.
  • Goed werkgeverschap is de verantwoording voor de goede uitvoering van de lease- en berijdersovereenkomst. De inspanning vanuit goed werkgevershap bevat dan ook de verplichting om tot een goede oplossing te komen en te onderhandelen met de leasemaatschappij.
  • De hoogte van de afkoopsom, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid, mag niet volledig voor rekening van werknemer komen. De rechter acht dit onaanvaardbaar. Alleen de daadwerkelijke kosten van het inleveren van de auto, niet de BTW, niet de gederfde winsten etc. kunnen worden doorbelast.

 

“VZR adviseert werkgevers de huidige autoregelingen te moderniseren” zo zegt Jan van Delft, voorzitter VZR. “De trend is flexibilisering en de leaseauto is noodzakelijk om het werk correct te kunnen uitvoeren, de kosten daarvan kunnen niet doorbelast worden aan de werknemers. Werkgevers dienen de afkoopregeling niet langer standaard op te nemen, eventuele uitzonderingen kunnen leaseauto’s boven de norm zijn of de zogenoemde exotische paarse auto met gouden wielen.”

Vereniging Zakelijke Rijders adviseert werkgevers over de inhoud van de mobiliteitsregelingen. Evenwichtige regelingen die zorgen voor tevreden werknemers én regelingen die rekening houden met de totale kosten voor werkgevers. 

Over Vereniging Zakelijke Rijders:

Vereniging Zakelijke Rijders (VZR) is de belangenbehartiger voor berijders van een auto van de zaak. Zij zet zich in voor ruim 1,3 miljoen mensen die over een leaseauto of andere auto van de zaak beschikken en voor mensen die zakelijke kilometers rijden in hun privéauto.

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met VZR-voorzitter Jan van Delft op telefoonnummer 06-51872274 of Mariska Hustings op 06-51855066.

Download hier het persbericht als PDF.

Partners

Deutsche-telekom
Keurmerk-rittenregistratie
VZR
Intermax
ikwordzzper
Belastingdienst
Informer
MTC
ZZP-Nederland

close
De websites van TrackJack maken gebruik van cookies. Door gebruik te maken van de websites stemt u in met het plaatsen van deze cookies. Meer info Sluit melding