Kies uw taal

Wijzigingen voor automobilist in 2014

Geschreven door TrackJack

De Tweede Kamer heeft op 19 november 2013 het wetsvoorstel Belastingplan 2014 en de bijbehorende andere fiscale wetsvoorstellen voor 2014 aangenomen. Onderstaand treft u een korte samenvatting aan van de belangrijkste wijzigingen voor de automobilist.

Bijtelling voor elektrische en plug-in hybrides

Voor de bijtelling wordt per 2014 verschil gemaakt tussen volledig elektrische auto’s (4% bijtelling) en plug-in hybride auto’s met een maximale CO2-uitstoot van 50 gram/km (7% bijtelling). De 0%-bijtelling voor auto’s met een CO2-uitstoot van maximaal 50 gram/km geldt alleen nog bij een tenaamstelling tot uiterlijk eind 2013.

Vrijstelling BPM

De bovengrens van de BPM-vrijstelling voor zeer zuinige auto’s wordt – in lijn met eerdere aanscherpingen per midden 2012 en begin 2013 – ook per 1 januari 2014 aangescherpt. De BPM-vrijstelling voor zeer zuinige auto’s is in 2014 van kracht bij een CO2-uitstoot kleiner dan 86 gram/km bij dieselauto’s en kleiner dan 89 gram/km in overige gevallen. Per 2015 wordt de BPM-vrijstelling beperkt tot auto’s met een CO2-uitstoot van 0 gram/km.

MRB buitenlandse kentekens

Naast intensievere controle op gebruik van buitenlandse kentekens, wordt ook de wet aangescherpt. Vanaf 2014 wordt een woonplaatsfictie ingevoerd: Inschrijving in de gemeentelijke administratie of het handelsregister leidt dan in principe tot MRB-heffing op de auto met een buitenlands kenteken.

MRB-vrijstelling oldtimers

De leeftijdsgrens van de MRB-vrijstelling voor oldtimers schuift per 2014 op naar 40 jaar, amendementen en moties in de Tweede Kamer ten spijt. Voor benzineauto’s tussen de 26 en 40 jaar is een overgangsregeling gemaakt. Voor deze auto’s geldt een kwarttarief van maximaal 120 euro per jaar, mits zij in de maanden december, januari en februari niet worden gebruikt. Die “winterstop” gaat voor de eerste keer gelden per december 2014.

Accijnstarieven

In het regeerakkoord waren afspraken gemaakt over de brandstofaccijnzen. Deze zijn dan ook verwerkt in de aangenomen wetsvoorstellen. Per 2014 gaan de accijnzen – naast de gebruikelijke indexatie -met 7 cent omhoog voor een liter LPG en met 3 cent voor een liter diesel. Ook hiervoor geldt dat een aantal moties en amendementen vanuit de Tweede Kamer om dit terug te draaien of uit te stellen, niet zijn aangenomen.

Eerder aangenomen wijzigingen

De aanscherping van de CO2-normen voor de 14%- en de 20%-bijtellingscategorie, de grens van de BPM-vrijstelling en de beperking van het nihiltarief van de MRB tot auto’s met een maximale CO2-uitstoot van 50 gram/km, zijn al in eerder stadium door het parlement aangenomen.

Nu naar de Eerste Kamer

De aangenomen wetsvoorstellen gaan nu voor behandeling naar de Eerste Kamer. De Eerste Kamer behandelt dit in de loop van december.

Bron: Vereniging Auto Van De Zaak

Partners

Deutsche-telekom
Keurmerk-rittenregistratie
VZR
Intermax
ikwordzzper
Belastingdienst
Informer
MTC
ZZP-Nederland
Salesforce
Carsys
Outsmart

close
De websites van TrackJack maken gebruik van cookies. Door gebruik te maken van de websites stemt u in met het plaatsen van deze cookies. Meer info Sluit melding