Kies uw taal

Download de miljoenennota 2014

Geschreven door TrackJack

Op 17 september 2013 presenteerde minister Dijsselbloem van Financiën, de miljoenennota, de rijksbegroting en het Belastingplan aan de Eerste en Tweede kamer.

Download hier de miljoenennota 2014:

Download hier de miljoenennota 2014

Verhoging bijtelling zuinige auto’s

In totaliteit is de endogene ontwikkeling sinds de startbrief 39 miljoen euro opwaarts bijgesteld. De grootste opwaartse aanpassing is de regeling voor de verlaging van de fiscale bijtelling voor zeer zuinige auto’s. De stijging van de kosten wordt veroorzaakt door een veel snellere technologische ontwikkeling dan waarmee rekening was gehouden, de opkomst van (semi-) elektrische auto’s en dat pas 1 juli 2012 een aanscherping van de CO2-grenzen heeft plaatsgevonden (wat ook doorwerkt naar latere jaren). Ook wordt geschreven dat de economische crisis een rol kan hebben waardoor meer gekozen wordt voor relatief goedkopere auto’s in gebruik.

Gestaffelde bijtelling

Deze ontwikkeling is een veel besproken onderwerp, waar ook TrackJack Europe haar expertise in heeft gedeeld binnen de klankbordgroep van de Belastingdienst. Stukken die hiervoor opgezet zijn, zijn onder andere het RRS Normenkader waarin de normen worden beschreven voor rittenregistratiesystemen die ten grondslag zullen liggen aan de regeling voor de gestaffelde bijtelling.

In januari heeft staatssecretaris Weekers van Financiën bekent gemaakt de mogelijkheden van de gestaffelde bijtelling nader te onderzoeken. Deze ontwikkelingen maakt nog geen onderdeel uit van de miljoennennota voor 2014. TrackJack Europe verwacht dat de regeling voor een gestaffelde bijtelling onderdeel zal zijn binnen de miljoenennota voor 2015. Momenteel worden de mogelijkheden hiervan nog onderzocht. Lees hier meer informatie over de gestaffelde bijtelling.

Partners

Deutsche-telekom
Keurmerk-rittenregistratie
VZR
Intermax
ikwordzzper
Belastingdienst
Informer
MTC
ZZP-Nederland
Salesforce
Carsys
Outsmart

close
De websites van TrackJack maken gebruik van cookies. Door gebruik te maken van de websites stemt u in met het plaatsen van deze cookies. Meer info Sluit melding