Kies uw taal

Dit betekent het Klimaatakkoord voor u

Na anderhalf jaar is het eindelijk af: het Klimaatakkoord. In Den Haag werd het document van 239 pagina’s gepresenteerd, dat ervoor moet zorgen dat Nederland schoner en duurzamer wordt. In dit artikel beperken we ons tot het onderdeel Mobiliteit. Wat betekent het Klimaatakkoord voor u en uw auto?

Wat is het klimaatakkoord?

Het Klimaatakkoord is een overeenkomst tussen veel organisaties en bedrijven in Nederland om de opwarming van de aarde  tegen te gaan. Het doel is om de CO2-uitstoot in 2030 met 49% te verminderen. Door met zoveel mogelijk mensen en partijen samen te werken, ontstaat een draagvlak dat nodig is om het doel te behalen.

Ambities voor 2030

De komende elf jaar wordt er ingezet op het verduurzamen van de mobiliteit. Hierbij legt de zogenaamde ‘Mobiliteitstafel’ de nadruk op vier essentiële onderwerpen:

  • Het introduceren van duurzame energiedragers;
  • Het stimuleren van elektrisch personenvervoer;
  • Verduurzamen van de logistiek;
  • Verduurzamen van de personenmobiliteit.

Deze onderwerpen betekenen in concrete termen dat het rijden op waterstof gestimuleerd wordt, dat er meer en grotere emissievrije zones in 30 tot 40 gemeenten komen, zal de nieuwverkoop van personenauto’s 100 procent emissieloos zijn en moeten er acht miljard zakelijke kilometers minder gereden worden. Daarnaast zullen de voorzieningen voor duurzame (deel)auto’s, fietsen en het openbaar vervoer verbeterd worden.

Ambities voor 2050

In de komende 30 jaar worden er nieuwe vormen van mobiliteit geïntroduceerd, met als lange termijn doel een volledig emissievrije samenleving. Denk hierbij aan de zelfrijdende auto en andere CO2-neutrale mobiliteitsoplossingen. Daarnaast moet het gebruik van synthetische brandstoffen, waterstof en elektriciteit ervoor zorgen dat de duurzaamheid vergroot wordt.

Rekening rijden

Bij rekening rijden wordt betaald bij gebruik. Aangezien de manier waarop auto’s gebruikt worden verandert, wordt ook het belastingstelsel herzien. Voor de belastingherziening van 2025 is nog geen concreet besluit genomen, maar er zijn wel drie varianten uitgewerkt:

  1. Elektrische auto’s moeten naar gebruik betalen (dus per kilometer), fossiele brandstofauto’s blijven in het huidige stelsel en is er geen spitsheffing.
  2. Iedereen betaalt naar gebruik, zonder spitsheffing.
  3. Iedereen betaalt naar gebruik, met spitsheffing.

Daarnaast wordt er onderzocht of rekening rijden ook mogelijk is met behulp van een kilometerregistratiesysteem.   Hiervoor loopt momenteel  een  pilot die  onderzoekt of de invoering van een variabele bijtelling effect heeft op privéritten van zakelijke rijders.

Elektrisch rijden

Bij het elektrisch rijden zullen er ook de nodige aanpassingen gedaan worden. Leasemaatschappijen zullen het tarief aanscherpen om het gebruik van elektrische auto’s aantrekkelijker te maken. Tweedehands auto’s moeten op korte termijn aantrekkelijker gemaakt worden, zodat de niet zomaar over de grens verdwijnen. Bovendien zal het laadnetwerk verbeterd worden, zodat auto’s beter, sneller en in grotere getallen opgeladen kunnen worden. Tot slot is er voor de bijtelling een plan geschetst tot 2030, waarbij de bijtelling in 2026 zelfs 22 procent moet zijn. In 2020 wordt de bijtelling al verdubbelt naar acht procent, in 2021 stijgt de bijtelling naar 12 procent en in 2022 al naar 16 procent. Hierdoor verdwijnt het financiële voordeel van een elektrische auto grotendeels.

Rijden op waterstof

Volgens het Klimaatakkoord zouden er tegen 2025 ruim 15.000 voertuigen in Nederland op waterstof moeten rijden. Met name zwaar transport, zoals vrachtauto’s, OV-bussen en zelfs dieseltreinen moeten vervangen worden. In 2030 zou het aantal voertuigen rijdend op waterstof zelfs 300.000 moeten zijn.

 

Partners

Deutsche-telekom
Keurmerk-rittenregistratie
VZR
Intermax
ikwordzzper
Belastingdienst
Informer
MTC
ZZP-Nederland
Salesforce
Carsys
Outsmart

close
De websites van TrackJack maken gebruik van cookies. Door gebruik te maken van de websites stemt u in met het plaatsen van deze cookies. Meer info Sluit melding