Kies uw taal

Maatregelen regeerakkoord Rutte III

Maatregelen regeerakkoord Rutte III

Het heeft even geduurd, maar het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ is er dan eindelijk. Na 208 dagen van overleg is er een formatieakkoord bereikt. In dit artikel worden alle maatregelen van het kabinet Rutte III onder elkaar gezet die belangrijk zijn voor automobilisten.

Vermindering van de CO2-uitstoot
Alle nieuwe auto’s in 2030 emissieloos laten rijden, dus op elektriciteit of waterstof. Dat is het streven van het nieuwe kabinet. De uitstoot van CO2 moet in 2030 met 49% gereduceerd worden, wat voor een deel gerealiseerd kan worden op het gebied van auto’s en transport. Bijvoorbeeld door zuinigere banden, Europese normen, elektrische auto’s en biobrandstoffen. Daarnaast krijgen steden en gemeenten het recht om milieuzones in te stellen en lagere parkeertarieven in te voeren voor emissieloze auto’s.

Maatregelen op personenvervoer
De belangrijkste algemene bespiegelingen op het gebied van personenvervoer zijn als volgt:

  • Er wordt 2 miljard euro geïnvesteerd in de infrastructuur, onder meer om fileknooppunten aan te pakken.
  • Spitsstroken gaan vaker open.
  • De maximum snelheid van 130 km per uur houdt op veel plekken stand.
  • Samen met de Mobiliteitsalliantie voert het kabinet pilots uit om ervaringen op te doen met alternatieve vormen van vervoer en betaling,   zonder dat dit leidt tot een systeem van rekeningrijden.

Kilometerheffing voor vrachtwagens
In het nieuwe kabinet wordt er een kilometerheffing ingevoerd voor vrachtwagens. Net als onze buurlanden wordt er een registratie- en betalingssysteem aangehouden zodat er voor vrachtwagens geen extra apparatuur nodig is. De inkomsten uit de heffing worden in overleg met de transportsector teruggesluisd door verlaging van de motorrijtuigenbelasting op vrachtauto’s en gelden voor innovatie en verduurzaming.

Veiligheid in het verkeer
Tot slot wordt er nog iets gedaan aan de verkeersveiligheid.

  • Het boetesysteem wordt aangepakt, waardoor wegpiraten die vaak de wet overtreden een zwaardere straf krijgen.
  • Met name bij N-wegen wordt geïnvesteerd in een veilige weginrichting.
  • De verlichting op snelwegen wordt ’s avonds en ’s nachts weer aangezet, daar waar het bijdraagt aan een verhoging op de verkeersveiligheid.

Partners

Deutsche-telekom
Keurmerk-rittenregistratie
VZR
Intermax
ikwordzzper
Belastingdienst
Informer
MTC
ZZP-Nederland

close
De websites van TrackJack maken gebruik van cookies. Door gebruik te maken van de websites stemt u in met het plaatsen van deze cookies. Meer info Sluit melding