Kies uw taal

Camerabeelden KLPD & foutieve rittenregistratie

Camerabeelden KLPD & foutieve rittenregistratie

Steeds vaker gebruikt de Belastingdienst camerabeelden van het Korps landelijke politiediensten (KLPD) om aan te tonen dat werknemers ten onrechte beschikken over een “Verklaring geen privégebruik auto”. Rechtbank Zeeland-West-Brabant stond dit toe in de onderstaande zaak over naheffingsaanslagen loonbelasting (LB) die waren opgelegd aan een werknemer in verband met een bijtelling voor het privégebruik van een auto van de zaak.

Boete door niet kloppende rittenadministratie

De medewerker had van zijn werkgever een personenauto ter beschikking gesteld gekregen. Eerst een Mercedes ML en daarna een Mercedes SLK met catalogusprijzen van respectievelijk € 120.687 en € 68.255. De medewerker beschikte over een Verklaring geen privégebruik auto.

Toen de inspecteur de door de Medewerker overgelegde rittenadministratie had vergeleken met camerabeelden van het KLPD, legde hij naheffingsaanslagen LB over 2011 en 2012 op van 25% van de cataloguswaarde van de auto’s met een vergrijp- en verzuimboete. Uit de opnamen van de KLPD bleek dat de auto van de Medewerker dertien maal was gesignaleerd op een weg terwijl de Medewerker volgens zijn rittenregistratie op die tijdstippen niet of elders had gereden.

Na bezwaar van de Medewerker verminderde de inspecteur de vergrijpboete bij de naheffingsaanslag over 2011 tot € 2.087 en de verzuimboete over 2012 tot € 616. De Mederwerker ging in beroep. Rechtbank Zeeland-West-Brabant handhaafde de naheffingsaanslagen omdat de Medewerker niet had bewezen dat de auto op jaarbasis niet meer dan 500 kilometer voor privédoeleinden was gebruikt.

De Rechtbank handhaafde ook de boeten na bezwaar. Volgens de Rechtbank had de Medewerker over 2011 bewust een onjuiste rittenregistratie overgelegd door minimaal achtmaal in 2011 een rit niet op te nemen in zijn rittenadministratie en had hij daardoor willens en wetens de aanmerkelijke kans aanvaard dat te weinig belasting werd betaald. Voor 2012 mocht voor het ten onrechte niet-aangeven van een bijtelling privégebruik auto een verzuimboete worden opgelegd. De Rechtbank vond dat een verzuimboete van € 616 in dit geval passend omdat de Medewerker in 2012 een onvolledige rittenadministratie had overgelegd doordat hij minimaal vijfmaal een rit niet had opgenomen.

Gebruik Camerabeelden KLPD

De Rechtbank verwierp verder de stelling van de Medewerker dat door het gebruik van deze kentekenherkenning sprake was van schending van de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP), artikel 8 van het EVRM of artikel 441B van het Wetboek van Strafrecht. Artikel 8, onderdelen c en e, van de WBP vormden volgens de Rechtbank voldoende basis voor het door de inspecteur overgelegde convenant tussen het KLPD en de Belastingdienst en daarmee voor het verstrekken van de gegevens.

De Rechtbank concludeerde dit in samenhang met artikel 55 van de AWR, dat het KLPD verplichtte om desgevraagd gegevens aan de inspecteur te verstrekken, die voor de uitvoering van de belastingwet werden gevraagd. De Rechtbank was het ook niet met de Medewerker eens dat de persoonsgegevens langer waren bewaard dan noodzakelijk was voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze waren verzameld. Volgens de Rechtbank was de termijn die was verstreken niet zo lang dat artikel 10 van de WBP was geschonden. Volgens de Rechtbank moest rekening worden gehouden met de tijd die redelijkerwijs was gemoeid met de verwerking van de gegevens door het KLPD en de verstrekking aan en verwerking door de inspecteur. De Rechtbank vond het systeem van kentekenherkenning ook niet in strijd met het EVRM en zag geen reden om het gebruik van deze gegevens voor de boeteoplegging te verbieden. Het ging volgens de Rechtbank namelijk om gegevens die bestonden los van de wil van de Medewerker en ze waren niet afkomstig van de Medewerker zelf. De Rechtbank verklaarde het beroep van de Medewerker ongegrond.

Bron: http://www.futd.nl/

Rittenregistratie formulier of ritregistratiesysteem?

Er zijn twee manieren voor het bijhouden van een sluitende ritregistratie. Dit kan handmatig – door middel van een rittenregistratie formulier, in bijvoorbeeld Excel – of automatisch met een ritregistratiesysteem. Door middel van GPS wordt de rittenregistratie volledig automatisch bijgehouden wat de nauwkeurigheid van de rittenadministratie aanzienlijk verhoogt, en de berijder veel tijd bespaart. Heeft u interesse in een ritregistratiesysteem? Klik hier voor meer informatie.

Partners

Deutsche-telekom
Keurmerk-rittenregistratie
VZR
Intermax
ikwordzzper
Belastingdienst
Informer
MTC
ZZP-Nederland

close
De websites van TrackJack maken gebruik van cookies. Door gebruik te maken van de websites stemt u in met het plaatsen van deze cookies. Meer info Sluit melding