Bestel nu » of Offerte aanvragen »
010 8200 190

Kies uw taal

Garantieregeling TrackJack Europe

De onderhavige Carry-in garantie (de “Garantie”) is van toepassing op alle landen waarin hardware producten van TrackJack worden verkocht door TrackJack Europe of een erkende wederverkoper. TrackJack garandeert dat het Product op de datum van oorspronkelijke aankoop vrij is van materiaal- en fabricagefouten behoudens de volgende voorwaarde en bepalingen:

1. De Garantie wordt verstrekt aan de eindkoper van het product (de “Klant”). De garantie laat de wettelijke rechten en de rechten van de klant uit hoofde van de contractuele overeenkomst met de wederverkoper/distributeur van het product onverlet.

2. Ingang garantieperiode start op de datum van aankoopfactuur.

3. De Garantie is uitsluitend geldig indien de klant de originele aankoopfactuur, een bewijs van betaling voor creditcard aankopen via het internet, samen met het product overlegt. Het bewijs van aankoop dient de aankoopdatum, en de omschrijving van het product te vermelden. TrackJack behoudt zich het recht voor reparaties of vervanging van het product onder garantie te weigeren indien voornoemde documenten niet verstrekt kunnen worden of indien de informatie hierin incompleet of onleesbaar is.

4. De Garantie wordt verleend voor een maximale periode van 2 (twee) jaar vanaf de datum van aankoop. Hierbij geldt een uitzondering voor de TrackJack PRO Fiscaal 1 en TrackJack PRO Fiscaal 2. De garantieperiode van deze producten bedraagt 2 (twee) jaar.

5. Tijdens de garantieperiode verbindt TrackJack zich ertoe het defecte product, naar goeddunken, kosteloos te repareren of te vervangen voor zover de voorraad strekt. TrackJack zal het gerepareerde product of een ander product in goed werkende staat aan de klant retourneren. Alle vervangen onderdelen of ander materiaal blijven eigendom van TrackJack.

6. De garantieperiode van een gerepareerd of vervangen product wordt noch verlengd noch hernieuwd.

7. De Garantie is van toepassing op zichtbare gebreken bij gebruik van het product in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing. Onderhoud, reparaties of de vervanging van onderdelen ten gevolge van normale slijtage of veroudering van het product zijn van de Garantie uitgesloten.

De Garantie vervalt indien:
a. Het defect werd veroorzaakt door het gebruik van het product voor andere doeleinden dan in de gebruiksaanwijzing voorgeschreven doeleinden, door ondeugdelijk gebruik, blootstelling aan hoge vochtigheid, warmtebronnen, extreme of sterk wisselende temperaturen, corrosie, oxidatie, ongeoorloofde wijzigingen of aansluitingen, reparaties die door onbevoegde reparateurs of door de klant zelf werden uitgevoerd, onoordeelkundig gebruik, kortsluiting door verkeerd gebruik van een stroombron, niet naleving van de montagevoorschriften, installatiefouten, ongevallen, natuurrampen, contact met vloeistoffen, agressieve chemische producten en alle andere handelingen buiten de macht van TrackJack.

b. TrackJack niet binnen dertig (30) dagen na het optreden van het defect tijdens de garantieperiode door de klant van het gebrek schriftelijk in kennis is gesteld.

c. Het product niet aan TrackJack binnen zestig (60) dagen na het optreden van het defect tijdens de garantieperiode werd geretourneerd naar TrackJack.

d. Het serienummer van het product of alle andere identificatienummer werden verwijderd, gewist, beschadigd, gewijzigd of onleesbaar zijn gemaakt.

e. De klant verbindt zich het product in de oorspronkelijke verpakking te retourneren. TrackJack aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de beschadiging van het product indien het product in een ongeschikte verpakking werd verzonden. TrackJack behoudt zich het recht voor een vaste bijdrage van de klant te vragen aan verzendkosten.

Partners

Keurmerk-rittenregistratie
VZR
ZZP-Nederland
Salesforce
Outsmart
Belastingdienst
Informer
MTC
Deutsche-telekom
Intermax
Carsys
ikwordzzper
Gereedschapsbeheer
OnderhoudNL
NOA
Carwise

close
De websites van TrackJack maken gebruik van cookies. Door gebruik te maken van de websites stemt u in met het plaatsen van deze cookies. Meer info Sluit melding