Kies uw taal

Wat is een “Verklaring geen privégebruik auto”?

De werkgever moet loonbelasting inhouden over de bijtelling  voor het privégebruik  van een auto van de zaak. De werkgever is er verantwoordelijk voor dat het  juiste bedrag aan loonbelasting wordt afgedragen. Is de werknemer van mening dat er geen bijtelling hoeft plaats te vinden omdat er op jaarbasis niet meer dan 500 kilometer privé wordt gereden, zou de werkgever de kilometeradministratie moeten controleren.  Om de werkgever niet met deze controle te belasten, kan de werknemer met een digitaal formulier bij de Belastingdienst een verklaring “geen privégebruik auto” aanvragen. Als de werknemer de verklaring overhandigd aan de werkgever, kan de werkgever zonder risico’s op naheffing en boetes de bijtelling achterwege laten. Alleen als het voor de werkgever duidelijk is dat de verklaring ten onrechte is afgegeven, kan de Belastingdienst bij de werkgever naheffen. In andere gevallen wordt bij de werknemer nageheven.

Mét verklaring toch een kilometerregistratie bijhouden

De werknemer moet ondanks zo’n verklaring nog wel een sluitende  kilometeradministratie bijhouden. Hij of zij moet immers kunnen aantonen dat er niet meer dan 500 kilometer op jaarbasis is gereden met de auto van de zaak. Mocht achteraf blijken dat toch meer dan 500 km privé is gereden, zal de Belastingdienst de belasting over de bijtelling naheffen bij de werknemer en niet bij zijn of haar werkgever.

Privégebruik  pakt anders uit in de loop van het jaar

Het komt regelmatig voor dat in de loop van het jaar blijkt dat het privégebruik anders uitpakt dan bij het begin van het jaar was ingeschat. Hiervoor is een aantal  praktische oplossingen gevonden.

  1. Er is een “verklaring geen privégebruik” en halverwege het jaar blijkt dat de werknemer wel privé met de auto rijdt.
    Allereerst is van belang dat de werknemer verplicht is de verklaring in te trekken. Per 2012 is in de loonbelastingwetgeving een bepaling opgenomen op grond waarvan het niet intrekken  een beboetbare overtreding is. Na het intrekken van de verklaring moet de werkgever voor de nog niet verstreken inhoudingstijdstippen (het moment van salaris uitbetaling) de bijtelling tijdsevenredig toepassen.  De Belastingdienst zal de verschuldigde belasting over de verstreken perioden rechtstreeks naheffen bij de werknemer. Alleen als de werkgever wist dat de werknemer meer dan 500 kilometer privé rijdt, zodat hij wist dat de verklaring onjuist was, mag de Belastingdienst de verschuldigde belasting naheffen bij de werkgever.
  2. Bij het begin van het jaar wordt ingeschat dat het privégebruik dit jaar meer zal zijn dan 500 kilometer, maar in de loop van het jaar blijkt uit een op dat moment afgegeven “Verklaring geen privégebruik” dat de werknemer dit jaar niet meer dan 500 kilometer privé rijdt.
    De werkgever kan voor de nog niet verstreken salarisbetalingen de bijtelling achterwegen laten. Over de verstreken tijdstippen kan de werkgever correctieberichten indienen, hij is dan zelf echter verantwoordelijk voor de juistheid van de kilometeradministratie. Hij heeft over de eerdere  perioden immers nog geen “Verklaring geen privégebruik” die de werkgever beschermt tegen naheffing en boetes. Een andere mogelijkheid is dat de werkgever zelf bezwaar  maakt tegen de ingehouden loonbelasting over de verstreken tijdstippen.

Bij het in dienst nemen van nieuw personeel dat ook van een eerdere werkgever aan auto van de zaak ter beschikking had, doet zich tenslotte nog de vraag voor  wanneer er wel of niet loonbelasting ingehouden moet worden. Aannemende dat de werknemer bij het begin van het jaar al van plan was de auto dit jaar niet voor meer dan 500 km privé te gebruiken, zal de werknemer in de meeste gevallen een “Verklaring geen privégebruik” aangevraagd hebben. Bij wisseling van werkgever hoeft de werknemer niet opnieuw zo’n verklaring aan te vragen. Als hij de auto meeneemt hoeft hij geen actie te ondernemen. In andere gevallen moet hij een nieuw kenteken opgeven. De verklaring blijft zijn geldigheid behouden en de nieuwe werkgever kan op basis van de verklaring de bijtelling achterwege laten.

Partners

TrackJack partner - Deutsche telekom
TrackJack partner - Keurmerk rittenregistratie
TrackJack partner - VZR
TrackJack partner - Intermax
TrackJack partner - ikwordzzper
TrackJack partner - Belastingdienst
TrackJack partner - Informer
TrackJack partner - MTC
TrackJack partner - ZZP Nederland

close
De websites van TrackJack maken gebruik van cookies. Door gebruik te maken van de websites stemt u in met het plaatsen van deze cookies. Meer info Sluit melding