Kies uw taal

Belastingdienst

Partner van TrackJack Europe

Onze overheid heeft inkomsten nodig voor onderwijs, veiligheid, gezondheidszorg. Voor sociale zekerheid, snelwegen, spoorlijnen en nog veel meer. Burgers en bedrijven betalen hiervoor belasting en premies. De Belastingdienst int deze namens de overheid. We zien erop toe dat iedereen die belasting moet betalen, zich aan de regels houdt.

De Belastingdienst en TrackJack Europe

TrackJack Europe heeft haar expertise gedeeld in de klankbordgroep van de Belastingdienst omtrent de rittenregistratie. Ruim 250.000 berijders in Nederland hebben een 500 km-gebruik verklaring. Dit betekent dat het voertuig voor zakelijke doeleinden wordt gebruikt en er privégebruik tot 500 kilometer per jaar mag plaatsvinden. Om deze 500 kilometer te kunnen verantwoorden dient er een rittenregistratie te worden bijgehouden.

Het administreren van een dergelijke kilometerregistratie kan zowel handmatig als via een rittenregistratiesysteem. Omdat de eerste optie voor zowel de berijder als voor de inspecteur een tijdrovende zaak is, gaat de voorkeur uit naar een geautomatiseerde rittenregistratie door middel van GPS-technieken.

Onderzoek naar mogelijkheden rittenregistratie

Er is onderzoek gedaan naar deze GPS-rittenregistratiesystemen door de Belastingdienst waarna vervolgens verschillende branche- en marktpartijen zijn betrokken. Zo is er een normenkader opgesteld voor rittenregistratiesystemen en een auditfile (output van de ritregistratie). TrackJack Europe heeft haar expertise in diverse klankbordgroepen van de Belastingdienst mogen delen.

Om deze criteria te controleren en certificeren is er door Stichting Keurmerk RitRegistratiesystemen een keurmerkcertificaat uitgereikt voor partijen welke voldoen aan deze eisen. TrackJack Europe heeft dit keurmerk als een van de eerste rittenregistratieleveranciers behaald op 14 november jl.

Lees hier meer over het keurmerk voor ritregistratiesystemen
Ga naar de website van de Belastingdienst

Partners

close