Kies uw taal

Ik gebruik mijn auto ook voor andere werkzaamheden. Wat betekent dat voor mijn bijtelling?

Uitgangspunt is dat de voor de ander activiteiten gereden kilometers zijn aan te merken als privé-kilometers. Wel kan in sommige gevallen een onbelaste vergoeding worden gegeven of een evenredig deel van de bijtelling worden afgetrokken.

Onbelaste vergoeding

Heeft een werknemer een auto van de zaak en gebruikt hij deze auto daarnaast voor een andere dienstbetrekking, dan kan die andere werkgever in principe voor de zakelijke kilometers een onbelaste vergoeding geven. Zo’n kilometervergoeding is onbelast tot maximaal € 0,19 per kilometer. Onder de zakelijke kilometers vallen niet alleen de zakelijke ritten naar bijvoorbeeld klanten, maar ook het woon-werkverkeer.
Heeft een werknemer een auto van de zaak en gebruikt hij deze auto ook voor zijn onderneming of voor neveninkomsten worden gebracht. Voor het vaststellen van het evenredig deel wordt uitgegaan van de volgende formule: zakelijke kilometers ten behoeve van de onderneming / totaal aan privé-kilometers x bijtelling.

Lees ook het artikel:  Kilometervergoeding

Gebruik van auto voor nut beogende instelling

Gebruikt de werknemer de auto van de zaak voor het verrichten van (vrijwilligers-) werkzaamheden voor een algemeen nut beogende instelling (bijvoorbeeld kerkelijke of charitatieve instelling), dan kan hij € 0,19 per kilometer als gift aan de betreffende instelling aanmerken. Dit kan alleen als hij heeft afgezien van een vergoeding door die instelling terwijl declaratie wel mogelijk was. Afhankelijk van de hoogte van het inkomen en het totaalbedrag aan giften kan op deze manier een bedrag ten laste van zijn inkomen worden gebracht.

Partners

close