Kies uw taal

Gebruik zakelijke auto voor andere baan leidt tot bijtelling

Gebruik zakelijke auto voor andere baan leidt tot bijtelling

Is het mogelijk om als ondernemer zijnde uw eigen auto van de zaak ook te gebruiken voor zakelijke ritten van een andere baan, zonder dat dit tot bijtelling leidt?

 

Ook in loondienst

Het antwoord is ‘nee’, zo bepaalde het Gerechtshof Den Haag in een recente zaak. In de zaak ging het om een ondernemer die naast een eigen onderneming ook nog ergens anders in loondienst werkte. De auto van de zaak, die op de balans van haar eigen onderneming stond, werd ook gebruikt voor woon-werkverkeer naar de andere onderneming waar ze in loondienst werkte.

 

Woon-werkverkeer

Aangezien woon-werkverkeer voor de bijtelling onder zakelijke ritten valt, was de ondernemer van mening dat met een sluitende rittenregistratie de bijtelling voorkomen kon worden. De rechter oordeelde daar anders over. Er is namelijk geen sprake van woon-werkverkeer met een auto van de werkgever, maar een auto uit de eigen onderneming. In een eerder arrest heeft de Hoge Raad geoordeeld dat zulke kilometers als privégebruik gezien moeten worden, tenzij er een vergoeding voor de kosten van dat gebruik in de winst is opgenomen of het loon uit de dienstbetrekking deel uitmaakt van de winst van de onderneming. Dit is beide niet het geval geweest, en ondanks dat het om slechts 1.282 kilometers ging, betekent het toch dat de bijtelling over een jaar betaald moet worden. Zo’n ongewenste uitkomst kan voorkomen worden door een gebruiksvergoeding in de winst van uw eigen onderneming op te nemen.

Partners

close