Kies uw taal

Zelfs met minder dan 500 privékilometers kans op bijtelling

Zelfs met minder dan 500 privékilometers kans op bijtelling

Bijtelling betalen bij een rittenregistratie met minder dan 500 privékilometers? Het lijkt niet te kunnen, maar het overkwam een bestuurder met een auto van de zaak. De belastingdienst stelde de bestuurder van het voertuig een aantal vragen bij een controle, wat leidde tot een naheffing. De bestuurder heeft hiertegen bezwaar gemaakt en hoger beroep ingesteld.

Rittenregistratie onjuist
In de rittenregistratie die in eerste instantie werd ingeleverd bij de belastingdienst werd aangegeven dat er 596 ritten zijn gemaakt en er in totaal 40.045 km mee is gereden, waarvan 162 kilometer voor privégebruik. De bestuurder van de auto van de zaak heeft in het hoger beroep een verbeterde rittenregistratie ingeleverd, waaruit bleek dat er sprake was van 647 ritten met 487 privékilometers. Normaal gesproken een juiste hoeveelheid om de grens van 500 privékilometers per jaar niet te overschrijden. Het Gerechtshof oordeelde echter anders: ‘’er is niet voldaan aan de bewijslast van de tegenbewijsregeling.’’

Niet overtuigend genoeg
In de nieuwe rittenregistratie is niet ‘overtuigend’ aangetoond dat het privégebruik niet meer is geweest dan 500 km. De bestuurder van de auto van de zaak kon voor een aantal verschillen tussen de administraties geen verklaring geven. Bovendien werd er bij een reeks opeenvolgende ritten uitgegaan van dezelfde beginstand van de kilometerteller, waardoor de nieuwe administratie niet sluitend was. Tevens waren er gebreken bij het aantal ritten, het aantal kilometers per rit en het karakter van de rit: privé of zakelijk. Voor het Gerechtshof waren dit voldoende punten om de nieuwe rittenregistratie niet als tegenbewijs te accepteren.

Geautomatiseerde rittenregistratie
Deze uitspraak laat nog maar eens zien dat een sluitende rittenregistratie belangrijk is. Een handig hulpmiddel hiervoor is een GPS rittenregistratiesysteem. Met het rittenregistratiesysteem van TrackJack bent u verzekerd van kwaliteit, bevestigd met het ‘Keurmerk Ritregistratiesystemen’, speciaal ontwikkeld op basis van de eisen van de Belastingdienst.

Partners

close