Kies uw taal

In de vakantie wisselen van auto van de zaak kan gevolgen hebben voor de bijtelling!

In de vakantie wisselen van auto van de zaak kan gevolgen hebben voor de bijtelling!

Met een collega in de vakantie van auto wisselen, omdat de ene auto wel en de andere auto geen caravan kan trekken. Wat heeft dit voor gevolgen voor de bijtelling? Want meestal komt van ruilen, huilen….

Bijvoorbeeld Piet heeft een auto van de zaak zonder trekhaak, maar wilt graag met zijn caravan op vakantie. Zijn collega Hans heeft een auto met trekhaak en wil  wel tijdelijk ruilen. Piet betaalt bijtelling, omdat hij de auto ook privé gebruikt. Hans gebruikt de auto niet privé en betaalt dus ook geen bijtelling. De auto van Hans gaat dus nu ook privé gebruikt worden. Dit kan de volgende gevolgen hebben:

  1. Hans krijgt te maken met bijtelling als hij zelf besluit zijn auto aan Piet uit te lenen, omdat met zijn auto dan privé gereden wordt (als er meer dan 500km gereden is). De bijtelling geldt dan voor de hele periode dat hij een auto ter beschikking heeft. In de meeste gevallen betekent dit het hele jaar.
  1. Besluit de werkgever dat Piet met de auto van Hans op vakantie kan, dan betaalt Piet gedurende de periode dat hij de auto van Hans mag gebruiken  voor twee auto’s bijtelling, namelijk die van zijn eigen auto én van die van Hans.
  1. Om te voorkomen dat Hans bijtelling moet betalen, moet bij het ruilen van de auto’s de kilometerstand van beide auto’s goed vastgelegd worden. Hans mag  in die tijd niet privé rijden met de auto van Piet. Om te voorkomen dat Piet dubbele bijtelling betaalt tijdens zijn vakantie moet goed worden vastgelegd dat zijn auto niet meer aan hem maar aan Hans ter beschikking is   gesteld. Piet betaalt  dan dit jaar gedurende de periode dat hij in de auto van Hans rijdt, de bijtelling die bij die auto hoort, de rest van het jaar betaalt hij die van zijn eigen auto.

Dit geldt alleen als medewerkers een vaste auto van de zaak hebben. Ruilen van auto heeft geen gevolgen voor de bijtelling als wisselen vaak voorkomt en er daarom dagelijks wordt bijgehouden welke auto mee naar huis genomen wordt. De bijtelling wordt dan per dag per auto bepaald. Waarbij op de dagen dat geen auto wordt meegenomen de auto wordt bijgeteld die de afgelopen periode het meest mee naar huis is genomen.

Partners

close