Kies uw taal

Prinsjesdag 2014-TrackJack
Prinsjesdag 2014: Geen besluit over fiscale bijtelling

Prinsjesdag 2014: Geen besluit over fiscale bijtelling

In de Rijksbegroting welke vandaag is gepresenteerd, zitten geen echte verassingen voor de mobiliteitssector. Het kabinet houdt qua autofiscaliteit voor 2015 vast aan eerder gemaakte afspraken en doet verder (nog) niets extra om deze sector te stimuleren. Er wordt vastgehouden aan eerder gemaakte afspraken uit het herfstakkoord en Autobrief 1.

Het ontbreken van nieuwe informatie betreft de fiscale bijtelling heeft alles te maken met “de Autobrief 2”. Traditioneel komt deze mee met de miljoenennota, alleen zal de autobrief dit jaar later uitkomen. Wanneer is helaas nog niet bekend.

Het is dus nog niet zeker of het 14% bijtellingstarief per 2016 wordt geschrapt in ruil voor een bijtelling naar privégebruik of een andere richting.

LeasePlan pleit voor bijtelling naar privégebruik

LeasePlan laat vandaag weten dat zij idealiter zien dat de overheid kiest voor een beleid waarin zakelijke automobilisten belast worden naar daadwerkelijk privégebruik, ook wel een “gestaffelde bijtelling” genoemd. Het betalen naar privégebruik zou pas echt resulteren in minder privé kilometers, minder files en een beter milieu. En daarnaast moet de bijtelling vooral reëel zijn. Op Denemarken na is de bijtelling in Europa namelijk nergens zo hoog als in Nederland.

RAI Vereniging teleurgesteld

De gekozen weg is stabiliteit in autobelastingen, maar verder geen investeringen in mobiliteit.”Een gemiste kans” aldus Olaf de Bruijn, directeur RAI vereniging. “Het kabinet houdt vast aan de eerder gemaakte afspraken uit het herfstakkoord en Autobrief 1 waarin voor de sector stevige lastenverwaringen werden aangekondigd. Daarnaast zijn we bezorgd over het uitblijven van Autobrief 2 waarin staatssecretaris Wiebes zijn nieuwe plannen voor de autobelastingen na 2015 zou presenteren. In eerste instantie moest dat al voor de zomer gebeuren, daarna zou het Prinsjesdag 2014 worden. Op dit moment is nog onduidelijk wat de timing van deze autobrief is en dat kan zorgen voor blijvende onduidelijkheid bij de consument”

Autobrief 2 – verandering in bijtelling?

In de komende autobrief staan naar verwachting de fiscale maatregelen op het gebied van brandstof, bijtelling, BPM en motorrijtuigenbelasting per 1 januari 2016, welke voor een periode van 4 jaar gaan gelden. De combinatie van deze vier elementen bepaalt uiteindelijk welke gevolgen de wijzigingen zullen hebben op de totale autokosten.

Zodra er meer bekend is over de Autobrief 2, houden wij u hierover op de hoogte via de nieuwsbrief. In kunt zich rechts onderaan de pagina inschrijven voor de nieuwsbrief.

Partners

close