Kies uw taal

CO2-uitstoot binnen EU aanzienlijk gedaald

CO2-uitstoot binnen EU aanzienlijk gedaald

Nieuwe auto’s in Europa zijn de afgelopen 10 jaar gemiddeld 21 procent zuiniger geworden. De CO2-uitstoot daalde van gemiddeld 167g/km naar 132g/km. Dit rapporteert het Europese Milieuagentschap (EEA).

Hoofdredenen daling CO2-uitstoot

Voortschrijdende technologie en een groeiend aandeel dieselauto’s zijn de belangrijkste oorzaken van het de dalende CO2-uitstoot, aldus het Agentschap in zijn rapport “Monitoring CO2 emissions from new passenger cars in the EU”.

Het EEA

EEA verzamelt en verspreidt informatie over de toestand van het milieu en de trends op milieugebied in Europa. Het staat open voor landen buiten de EU (IJsland, Liechtenstein en Noorwegen waren vanaf het begin lid) en werkt actief samen met milieuinstanties en internationale organisaties.

Downsizend Nederland

De gemiddelde CO2-uitstoot van nieuwe auto’s in NL daalde sinds 2001 bovengemiddeld, met 32 procent (van 174g/km naar 118,5g/km in 2012). Na de Grieken en Denen kochten de Nederlanders in 2012 de lichtste auto’s: gemiddeld 1.265 kg. En na de Denen en de Portugezen kochten de Nederlanders ook de zuinigste nieuwe auto’s: gemiddeld 118,5 g/km CO2 in 2012.

Fiscaliteit

Zonder twijfel is bovenstaande specifiek Nederlandse ontwikkeling vooral een gevolg van de Nederlandse belastingwetgeving, waarmee zeer sterk gestuurd wordt op CO2-uitstoot. Slechts enkele grammen uitstoot minder leveren forse voordelen op in bijtelling en motorrijtuigenbelasting.

Bron: http://www.raivereniging.nl/

Partners

Deutsche-telekom
Keurmerk-rittenregistratie
VZR
Intermax
ikwordzzper
Belastingdienst
Informer
MTC
ZZP-Nederland

close
De websites van TrackJack maken gebruik van cookies. Door gebruik te maken van de websites stemt u in met het plaatsen van deze cookies. Meer info Sluit melding